หลังจากสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี (ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง) เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงิน

รายละเอียดบัญชีธนาคาร:

ธนาคาร: กสิกรไทย
ประเภท: ออมทรัพย์
สาขา: สำเหร่
ชื่อบัญชี: นางสกนธ์นาถ แซ่ตั้ง
เลขที่: 032-2-08715-4